Новини

Aktualności


Strona 1 z 2  > >>

  01.03.2024 - 11:29:21

Запрошуємо взяти участь у чотириденній Міжнародній Науково-Практичній Конференції - "Традиційні та інноваційні тенденції хореографічного мистецтва"! Захід відбудеться в Комплексі шкіл з українською мовою навчання в Гурові Ілавецькому з 13 по 16 березня 2024 р.
Скоро ми розкриємо більше деталей! Будьте уважні! #конференція #хореографічнемистецтво #Гурово_Ілавецьке #наука
Zapraszamy do udziału w czterodniowej Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji - "Tradycyjne i innowacyjne trendy w sztuce choreograficznej"! Wydarzenie odbędzie się w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w dniach 13-16 marca 2024 r.
Już niedługo podamy więcej szczegółów!

gorowo


  01.03.2024 - 07:06:59

29.02.2024 - захід до дня народження Лесі Українки в початковій школі нр 8 у Бартошицях.

ЛТ

lesia 2024


  22.02.2024 - 11:49:10

Osvita


  21.02.2024 - 12:10:08

Радість, що матеріали видані Просвітою
стають учням і вчителям в пригоді!

Osvita


  19.02.2024 - 08:14:16

Bart


  15.02.2024 - 07:29:23

Osvita

Od trzech już lat Powiat Bytowski przyznaje stypendia dla uczniów szkół średnich uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowej.

Władze powiatu bytowskiego przymierzają się do zmian w stypendiach dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszczających na naukę języka regionalnego bądź mniejszości narodowych.

Jak donosi Kurier Bytowski:

"Obecnie zgodnie z powiatowymi przepisami każda placówka może przydzielić dla swoich podopiecznych uczących się języka regionalnego i mniejszości narodowych po 30 stypendiów w każdym typie szkoły. Tak więc w bytowskim ogólniaku, gdzie działają tylko licea, to 30 stypendiów. Tak samo w ekonomie, składającym się jedynie z techników. Inaczej jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych, bo w jego ramach działają szkoła branżowa I stopnia, technikum i liceum, więc limit sięga tam 90. Stypendium wynosi 150 zł wypłacanych przez 10 miesięcy nauki. We wspomnianych bytowskich szkołach limity są w pełni wykorzystane. Przy czym ze 150 stypendystów aż 147 pobiera wsparcie za naukę kaszubskiego, a 3 za naukę ukraińskiego. W dwóch miasteckich szkołach 36 stypendystów uczęszcza na kaszubski, a 19 na ukraiński.

Teraz władze powiatu chcą zmienić limity. Zarząd zaproponuje Radzie Powiatu przyjęcie nowej uchwały, która przewiduje, że każda placówka dla każdego typu szkół będzie mogła udzielić do 30 stypendiów na język regionalny (kaszubski) i osobno do 30 na język mniejszości narodowej".

Od redakcji - to nie tylko ukłon w stronę mniejszości, ale także kalkulacja finansowa. Większa liczba uczniów to większa subwencja - która (przypominamy) - w odniesieniu do pozostałych szkół ogólnodostępnych i tak jest zwiększona.

Więcej: kurierbytowski


  08.02.2024 - 07:36:23

Od 1 marca 2024 rozpoczyna się rekrutacja
do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach!

Więcej szczegółów na stronie:

Osvita


  25.01.2024 - 07:22:48

XIV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
- відбуватиметься до 20 лютого 2024 року (матеріали додаються)

Osvita

Роботи переможців (оригінали) разом зі списками, складеними за доданою формою, а також інформацією про проведення конкурсу потрібно надіслати до 25 березня 2024 року на адресу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 214. 

Для учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, Конкурс відбувається з 15 січня до 20 лютого в державах їх проживання.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковано Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 571.

Основними завданнями Конкурсу є:

  • виявлення творчо обдарованої молоді та розвиток її потенціалу;
  • виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу;
  • виявлення майбутньої плеяди митців художнього слова

Більш детальну інформацію можна отримати за тел.:

Список переможців
ХIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

М. Сирник


  19.01.2024 - 08:15:26

Свято бабусь та дідусів
у Бартошицях - 18.01.2024

Osvita


  15.01.2024 - 07:33:16

OsvitaStrona 1 z 2  > >>


Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420