Новини

Aktualności


Strona 1 z 2  > >>

  23.03.2023 - 07:56:05

logotyp mswia

Miło jest nam poinformować Państwa, że 09.03.2023 roku podpisaliśmy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejną umowę o realizację zadania publicznego pod nazwą

M. Syrnyk


  23.03.2023 - 07:44:43

Świątki, 22.03.2023 r.
Свйонтки.
Тема на історії України про Запорозьку січ і козаків.

Працюємо також з QR-кодами і мультфільмом "Як козаки... ". Праця з використаням зошита "Подорож Україною".

Петро Табака

Świątki


  17.03.2023 - 07:55:34

Тарас Шевченко
у крилатих висловах

Протягом березня українці по всьому світу віддають шану Кобзарю - Тарасові Шевченку, а у школах проводяться тематичні уроки. Такі заняття пройшли у міжшкільних пунктах навчання української мови у Лідзбарку Вармінським, Доброму Місті та Свйонтках.

На закінчення занять вчитель поствив завдання своїм учням - створити колаж до висловів Тараса Шевченка. Діти дуже осучаснили поета. У їхніх роботах помітним були нинішні, жахливі події в Україні.

Це тільки показує, що слова Тараса Шевченка напрочуд актуальні й сьогодні.

Петро Табака

Osvita


  09.03.2023 - 07:40:42

Regulamin
I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ukrainie „Młodzi Znawcy Ukrainy”

«Молоді знавці України»

Osvita

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.
  Współorganizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
 2. Termin konkursu: 02.06.2023
 3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie,
  ul. Żołnierska 39
 4. Cele konkursu:
  a. pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu języka, literatury, kultury i historii Ukrainy
  b. popularyzacja języka ukraińskiego
  c. motywowanie uczniów do nauki języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy
  d. kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i kultury Ukrainy
  e. mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy oraz do korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach
  f. wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej
  g. docenienie pracy uczniów i nauczycieli
  h. motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym i do wzmocnienia współpracy nauczycieli języka ukraińskiego
  i. integracja i rozwijanie kompetencji społecznych.
 5. Wymagania konkursowe są zgodne z celami kształcenia i treściami nauczania ujętymi w podstawie programowej przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej na II etapie edukacyjnym – klasy IV–VIII  zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627 z późniejszymi zmianami).
 6. Uczestnicy: uczniowie klas IV- VIII należący do mniejszości ukraińskiej w Polsce z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.
 7. Kategorie wiekowe:
  a. I kategoria- uczniowie klas IV - VI
  b. II kategoria -  uczniowie klas VII - VIII
  W każdej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
 8. Zasady konkursu:
  a. zgłoszenia przesyłane są na załączonym formularzu (załącznik nr 2) do organizatora w terminie do 22 maja  2023 r. na adres Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żołnierska 39, 10-560 Olsztyn, lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres miroslawapiszczako@sp2olsztyn.pl Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik nr 3) dziecka można wysłać wraz ze zgłoszeniem lub dostarczyć w dniu konkursu.
  b. uczniowie rozwiązują test składający się z dwóch części:
  - zadania testowe otwarte i zamknięte
  - krótka forma wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, życzenia)
  c. treść zadań podana jest w języku ukraińskim
  d. czas trwania testu: 60 minut
  e. prace uczniów ocenia komisja konkursowa
  f. w konkursie przewidziano 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a uczniowie nagrodzeni statuetki.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu konkursu.
 10. Zagadnienia tematyczne i literatura będą podawane każdego roku w załączniku (załącznik nr 1).

Uwaga!

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.
 2. Koszty ubezpieczenia i dojazdu do miejsca konkursu pokrywają uczestnicy konkursu/instytucje delegujące uczestników.
 3. Rodzice/ Opiekunowie prawni uczestników składają pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia w mediach i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 4).

Załącznik nr 1.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 1. Національні символи України.
 2. Культура України: традиції Різдва й Великодня та традиційні страви цих свят.
 3. Видатні українці: Юрій Новосільський - іконописець.
 4. Історія України: київські легенди «Про заснування Києва», «Хрещення України князем Володимиром».
 5. Визначні місця: пам’ятки Києва - Софійський Собор, Києво-Печерська Лавра, Золоті Ворота.
 6. Основні інформації про Україну: територія, кількість населення, держави-сусіди, найбільші міста, адміністративний поділ.
 7. Зв’язне мовлення: запрошення, привітання, оголошення

Przykładowa literatura i inne źródła informacji

 1. Благовіст, No 10–11 (380) 2022 р.(Юрій Новосільський)
 2. Благовіст, No 12–01 (381) 2022–2023 р.(Юрій Новосільський)
 3. Робочий зошит з українознавства «Подорож Україною», частина 1, с.33 – 42.
 4. Робочий зошит з українознавства «Подорож Україною», частина 1, с.55 – 59.
 5. Карта України.
 6. www.youtube.com різдво
 7. www.youtube.com великдень
 8. www.cityparkhotelkiev.com.ua пам’ятки Києва
 9. www.youtube.com Хрещення Русі
 10. www.youtube.com заснування Києва

Załącznik nr 2. Karta zgłoszenia

Załącznik nr 3. Zgoda Rodzica

Załącznik nr 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku


  26.02.2023 - 11:58:24

Школа допомагає не забути. Діти пізнавали своє коріння. "Історія мого роду". Виготовлення дерев генеалогічних полонило малечу. Роботи величиною А2 прикрашають вже їхні хати.

Мирослава Ганаско

Osvita


  22.02.2023 - 07:10:10

21 лютого 2023 року, разом з 2 класом перемиської шашкевичівки святкували день рідної мови. Хлопчики та дівчатка з песиком Патроном стали на захист рідної мови. В кінці квесту кожний отримав нові знання про рідну мову та дипломи. Цікавий урок закінчили гімном української мови.

Osvita


  21.02.2023 - 13:08:24

Osvita


  21.02.2023 - 11:03:04

Osvita

З 16 по 19 лютого 2023 у Лодині біля Устрик, проходила робоча зустріч авторсько-експертської команди Фонду Просвіта. Три дні кропіткої роботи над "Читанкою" - підручником до І класу початкової школи.

Команда з Польщі: Любомира Тхір, Катерина Добрянська, Маріання Яра, Марія Стець, Петро Табака, Марко Сирник (на жаль Мірка Ганаско нам захворіла). Команда з України: Наталія Богданець-Білоскаленко, Ліда Лоза, Юлія Шумейко, Сергій Остапчук. Робота під гострим наглядом Голови управи Фонду Просвіта - Христини Сирник.

Всім дякуємо за роботу та зустріч. Особливо Маріанці Ярій та Марійці Стець за допомогу на місці.

Wsparcie finansowe projektu "Na pomoc nauczycielowi i szkole - spotkanie grupy autorsko-eksperckiej Fundacji Prosvita": Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

М. Сирник


  08.02.2023 - 19:42:00

Робочий варіант підручника готовий.
"Читанка" до І класу початкової школи.

З 16-того лютого 2023 році буде нам ним працювати авторсько-експертська група Фонду Просвіта. До червня 2023 будемо складати видавничу пропозицію до МЕіН Польщі.
Але... це підручник. Отже вимоги вже інші, як у випадку допоміжніх матеріалів. Щоб скласти заяву до МЕіН мусимо заплатити квоту 3600 зл (рецензії).

Цю квоту мусимо зібрати - тому, тим разом вже - допоможіть!
Fundacja Prosvita
Nr rachunku BNP Paribas):
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

дописуючи: Czytanka

М. Сирник

Osvita


  03.02.2023 - 17:37:21

Дирекція та педагогічний колектив І Загальноосвітнього ліцею
імені Тараса Шевченка в Білому Борі

Запрошує учнів VII та VIII класів разом з батьками та вчителями на День відкритих дверей та День Патрона школи, який відбудеться у п’ятницю 10 березня 2023 року о 9:00 годині.

Під час урочистостей запрошуємо вас взяти участь у:

 • Конкурсі співаної поезії.
 • Конкурсі знань про Патрона школи.
 • Конкурсі авторської поезії.
 • Конкурсі з образотворчого мистецтва.

У рамках Дня відкритих дверей учні І Загальноосвітнього ліцею імені Тараса Шевченка та Початкової школи №2 імені Тараса Шевченка покажуть  концертну програму, присвячену Патрону школи.

Osvita

Наша школа пропонує:

 • Високий рівень навчання
 • Професійну підготовку до матури
 • Індивідуальний підхід до учня
 • Стипендії
 • Проживання та харчування в гуртожитку
 • Безпеку та дружню атмосферу
 • Можливість займатися у тренажерному та спортивному залах, а також на Орлику
 • Позакласна робота танцювальний гурток, хор, вокально-інструментальні групи, гурток декоративно-ужиткового мистецтва
 • Участь у різноманітних проєктах
 • Участь у культурних, спортивних, туристичних, релігійних заходах та благодійність
 • Збереження та плекання української національної ідентичності


Strona 1 z 2  > >>


Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420