Методика / Освітні проблеми

Metodyka/Problemy oświaty


<< <  Strona 2 z 3  > >>

  05.02.2021 - 12:36:31

Надія Кудикіна, Наталія Яновицька, Тетяна Кохно, Тетяна Хорошковська

«Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мов у загальноосвітніх навчальних закладах»

Т. П. Хорошковська - Інститут педагогіки НАПН України

«Тексти підручників і методичних посібників з української (рідної) мови для 5 і 6 класів як засіб формування та контролю читацьких умінь учнів»
  05.02.2021 - 12:28:06

Тетяна Хорошковська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

«Українська мова в школах національних меншин»

Хорошковська Тетяна Петрівна - молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів: методика навчання української мови й літературного читання, формування та вимірювання читацьких умінь учнів 5 класів

«Читацькі вміння учнів загальноосвітніх навчальних закладів як об’єкт моніторингових досліджень»
  05.02.2021 - 12:10:46

Тетяна Хорошковська - молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Методи та прийоми роботи з текстами-описами під час вивчення теми «Прикметник» у 4-му класі шкіл з російською мовою викладання

Тетяна Хорошковська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

Формування умінь усного мовлення в молодших школярів – представників національних меншин на уроках української мови
  06.12.2019 - 10:54:59

Науменко Віра Орестівна - кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання, методик викладання дисциплін гуманітарного циклу Київського університету імені Бориса Грінченка

«Важливі аспекти методики читання при підготовці вчителя до уроку»

Т. П. Хорошковська - Інститут педагогіки НАПН України,молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

«Проблема формування читацьких умінь і навичок та їх вимірювання в учнів 5-6 класів на уроках української мови»
  01.06.2019 - 11:10:58

Jarosława Kobyłko

«Projekt  rozwoju Międzyszkolnych Zespołów Nauczania Języka Ukraińskiego w Polsce»

С. О. Караман - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка

«Дидактичний потенціал педагогічного діалогу в сучасній школі»
  30.03.2019 - 08:20:24

Ярослава Кобилко

Про три посібники професора Василенка: «Українська мова».

Jarosława Kobyłko

Spotkania europejskie - sąsiedzi
«Projekt dla uczniów klasy VIII oraz nauczycieli języka ukraińskiego».

  28.01.2019 - 13:03:46

Олена Деркач - учитель української мови та літератури Михайлівської ЗОШ І – ІІІ ступеня імені Р. А. Скалецького, Вінницька область, учитель вищої категорії

Лексика. Власне українські слова. Запозичені слова.
Культурологічна тема. Слово - найтонше доторкання до серця… (В. О. Сухомлинський)
Урок-панорама з елементами дослідження та дискусії

Lubomira Tchórz

«Zasoby biblioteki ukraińskiej w rozwijaniu kreatywności i innowacyjności uczniów»

  27.01.2019 - 12:52:35

Cтаніслав Караман - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і методики навчання Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

«Аналіз художнього, публіцистичного та наукового тексту»

Леонова Н.С. - методист Центру організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості

«Здібності та задатки як базові чинники обдарованості»
  29.11.2018 - 14:46:20

Любомира Тхір

«Уроки української мови мають приваблювати дітей»

Марко Сирник

«Досвід організації українського шкільництва у Польщі після 1947 року»
  30.10.2018 - 14:48:12

Мірка Ганаско

Божитухом 2018/2019
«Конференція вчителів української мови  у Божитухом’ю.»

Марко Сирник

«Де і чого вчаться випускники українських шкіл після закінчення школи»
(уточнене - 2015)

<< <  Strona 2 z 3  > >>

 


Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420