Методика / Освітні проблеми

Metodyka/Problemy oświaty


Strona 1 z 3  > >>

  19.07.2021 - 12:41:26

Розмова з Єлизаветою Томчук

«Заняття з народними творцями це натуральне вивчення традиції»

Ярослав Машлюх

«Креативний вчитель»
Із синдромом пандемії
  05.02.2021 - 13:06:22

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Карти знань як засіб формування комунікативної компетентності на уроках української мови у початкових класах шкіл з навчанням мовами національних меншин»

Нова українська школа - матеріал за: nuschool.com.ua

«Як учителю отримати зворотний зв’язок від учнів? Кілька перевірених методик»
  05.02.2021 - 13:03:25

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Кубування як метод розвитку усного мовлення на уроках української мови у початкових класах шкіл з навчанням мовами національних меншин»

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Формування вторинної мовної особистості на уроках української мови в освітньому процесі початкової школи з навчанням мовами національних меншин»
  05.02.2021 - 12:59:04

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Бесіда як метод розвитку усного українського мовлення дітей національних спільнот у контексті забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою »

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Використання mind maps як засобу аналізу науково-художніх творів у підручнику з літературного читання»
  05.02.2021 - 12:50:19

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Застосування TagCloud для збагачення україномовного лексичного запасу учнів початкових класів шкіл з викладанням мовами національних меншин»

Інна Ліпчевська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірант Інституту педагогіки НАПН України

«Використання полілогу на уроках української мови у школах з навчанням мовами національних меншин»
  05.02.2021 - 12:36:31

Надія Кудикіна, Наталія Яновицька, Тетяна Кохно, Тетяна Хорошковська

«Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мов у загальноосвітніх навчальних закладах»

Т. П. Хорошковська - Інститут педагогіки НАПН України

«Тексти підручників і методичних посібників з української (рідної) мови для 5 і 6 класів як засіб формування та контролю читацьких умінь учнів»
  05.02.2021 - 12:28:06

Тетяна Хорошковська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

«Українська мова в школах національних меншин»

Хорошковська Тетяна Петрівна - молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів: методика навчання української мови й літературного читання, формування та вимірювання читацьких умінь учнів 5 класів

«Читацькі вміння учнів загальноосвітніх навчальних закладів як об’єкт моніторингових досліджень»
  05.02.2021 - 12:10:46

Тетяна Хорошковська - молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Методи та прийоми роботи з текстами-описами під час вивчення теми «Прикметник» у 4-му класі шкіл з російською мовою викладання

Тетяна Хорошковська - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

Формування умінь усного мовлення в молодших школярів – представників національних меншин на уроках української мови
  06.12.2019 - 10:54:59

Науменко Віра Орестівна - кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання, методик викладання дисциплін гуманітарного циклу Київського університету імені Бориса Грінченка

«Важливі аспекти методики читання при підготовці вчителя до уроку»

Т. П. Хорошковська - Інститут педагогіки НАПН України,молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

«Проблема формування читацьких умінь і навичок та їх вимірювання в учнів 5-6 класів на уроках української мови»
  01.06.2019 - 11:10:58

Jarosława Kobyłko

«Projekt  rozwoju Międzyszkolnych Zespołów Nauczania Języka Ukraińskiego w Polsce»

С. О. Караман - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка

«Дидактичний потенціал педагогічного діалогу в сучасній школі»

Strona 1 z 3  > >>

 


Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420