Документи

Dokumenty


  06.10.2022 - 12:41:44

Informacja o wynikach kontroli
Departament Administracji Publicznej

«Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym »

Dokumenty

  03.07.2020 - 11:28:39

Odpowiedź na interpelację nr 21452

«Odpowiedź na interpelację nr 21452 - w sprawie podręczników do nauki języka i kultury ukraińskiej»

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych

«Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 6) z dnia 11 lutego 2020 r.»
  20.03.2020 - 20:15:52

Wystąpienie pokontrolne - Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy

«Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w okresie 2007-2010»

Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, 06.02.2019 r.

«Odpowiedź na oświadczenie senatorskie
nr BPS/043-71-2018/2019»
  20.03.2020 - 20:11:13

Wystąpienie pokontrolne - Urząd Miasta w Legnicy

«Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w latach 2007-2010 (do końca lutego)»

Wystąpienie pokontrolne - Szkoła Podstawowa w Gładyszowie

«Kontrola w zakresie realizacji, w latach 2007 – 2009, zadań wynikających z ustawy dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym»
  20.03.2020 - 20:04:10

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze

«Realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w latach 2007–2009»

Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół w Kalnikowie

«Realizacja w latach 2007-2009 zadań wynikających z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym»
  28.01.2019 - 19:43:59

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej. Gimnazjum nr 2 w Białym Borze»

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Protokół z pierwszego spotkania poświęconego monitorowaniu realizacji "Strategii rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce"»
Warszawa, 18 marca 2016 r.
  28.01.2019 - 19:39:58

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy»

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze»
  28.01.2019 - 19:37:31

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej. Gimnazjum nr 3 w Bartoszycach»

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tarasa Szewczenki Biały Bór»
  28.01.2019 - 19:33:23

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej.  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach»

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej. Gimnazjum z Ukraińskim Językiem Nauczania Górowo Iławeckie»
  28.01.2019 - 19:27:12

Ministerstwo Edukacji Narodowej

«Informacja Ministra Edukacji Narodowej dla Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych VIII kadencji Sejmu RP
na temat sytuacji i problemów edukacyjnych mniejszości ukraińskiej w Polsce»

Nadzór pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

«Raport z ewaluacji problemowej.  Efekty,  zarządzanie - Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy»

Oprac. Beata Machul-Telus, Martyna Majewska - raport

«Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce 2010-2011»

Raport z realizacji priorytetowego zadania Ministra Edukacji i Nauki

«Nadzór kuratora oświaty nad organizacją i realizacją kształcenia dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych»

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

«Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych - Warszawa 2010»

Protokół kontroli Uście Gorlickie 2017/2018

«Arkusz kontroli prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury»

Protokół kontroli KO Brunary 2017/2018

«Arkusz kontroli prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury»

Protokół kontroli KO Gładyszów 2017/2018

«Arkusz kontroli prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury»

Protokół kontroli KO Sękowa 2017/2018

«Arkusz kontroli prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury»

Protokół kontroli KO Szczecin 2017/2018

«Arkusz kontroli prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury»

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty I Dziedzictwa Narodowego

«Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół mniejszości narodowych i etnicznych»

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

«Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018»

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

«Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym2017/2018»

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

«Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018»

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

«Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018»

Protokół kontroli

«Realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych - miasto Zielona Góra 2007-2010»

Zbiorczy arkusz kontroli planowej

«Prawidłowość realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury»

KANCELARIA SEJMU - Biuro Informacyjne

«Biuletyn z posiedzenia: KOMISJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH (NR 8)»
Nr 564/V kad. 26.04.2006 r. ISSN 1230–7289.

 Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420